RITE GACKO: 100.000 KM za ”ekskluzivna prava” na advokatske usluge

Autor: Direkt Aktuelno Ekonomija
3 minuta čitanja
RiTE Gacko

Putem netransparentnog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci,  ZP “RUDNIK I TERMOELEKTRANA” GACKO sklopilo je ugovor sa advokatom Momom Turanjaninom za nabavku advokatskih usluga u vrijednosti od 100.000 KM.

rite-gacko-zagadjenje
RiTE Gacko

Piše: pratimotendere.ba

Prije nekoliko dana Transparency International BiH podnio je krivičnu prijavu protiv rukovodstva ZP “RUDNIK I TERMOELEKTRANA” GACKO zbog zloupotrebe Zakona o javnim nabavkama, odnosno pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci koji je pravdan ”krajnjom hitnošću” nabavke goriva u ukupnoj vrijednosti 29,1 miliona KM tokom posljednjih 5 godina. Međutim, to nije jedina zloupotreba Zakona o javnim nabavkama i pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, a jedan od primjera je ugovor o nabavci advokatskih usluga od 22. januara 2021. godine. ZP RiTE Gacko je sklopilo ugovor o nabavci pomenutih usluga sa advokatom Momom Turanjaninom pravdajući netransparentno izdvajanje 100.000 KM javnog novca ”ekskluzivnim pravima” (član 21. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama).

 

 

Dosadašnja praksa javnih nabavki u BiH, makar u posljednjih 5 godina, nije upoznata sa ovakvim primjerom izbora postupka javne nabavke, a posebno sa razlozima za njegovu primjenu. Baza Portala javnih nabavki, kada se u pretragu unesu parametri koji se odnose na ovaj postupak, identifikuje ukupno 10 postupaka uključujući i pomenuti, a njihovim detaljnim pregledom se može konstatovati da ”ekskluzivna prava” nisu i ne mogu biti razlog za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci kad su u pitanju advokatske usluge. Analizom sadržaja se može utvrditi da su najčešći razlozi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci u do sada provedenim postupcima nabavke advokatskih usluga ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim (Aneks II. Dio B) ugovori vezani za arbitraže u međunarodnim sporovima.

Takođe, prema praksi u javnim nabavkama u BiH, ali i prema sudskoj praksi i Direktivama EU, pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci može se koristiti za dodjelu ugovora jednom dobavljaču samo ako ne postoji mogućnost izbora alternativnog dobavljača. Nepostojanje alternativnog dobavljača mora biti objektivne prirode, ne smije biti uzrokovano nekim subjektivnim faktorom i razlog za pokretanje postupka se mora pripisati tehničkim ili umjetničkim razlozima ili zaštiti ekskluzivnih prava. S obzirom na to da je jedini javno dostupan dokument vezan nabavku advokatskih usluga od strane ZP RiTE Gacko obavještenje o dodjeli ugovora u kome su bez ikakvog obrazloženja, kao razlog za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, navedena ”ekskluzivna prava”postoji opravdana sumnja da se u ovom postupku radi o diskriminaciji drugih potencijalnih ponuđača koji bi se prijavili za učešće u postupku u slučaju da je korištena transparentnija vrsta postupka javne nabavke, ali i zloupotrebi javnog novca.

U prilog netransparentnosti i zloupotrebama u javnim nabavkama ZP RiTE Gacko govori i činjenica da na web stranici ovog ugovornog organa nije objavljen Plan nabavki za 2021. godinu, Privremeni plan nabavki, ali ni Posebna odluka na osnovu koje je pokrenut postupak nabavke advokatskih usluga.

Podijeli članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *