Ova Politika privatnosti definiše politike kontrolora podataka: Udruženje građana „Druga priča“, Stari grad 62, Trebinje, Bosna i Hercegovina u daljem tekstu portal Direkt o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju vaših podataka koje prikupljamo kada koristite našu web stranicu www.direkt-portal.com Kontakt osoba zadužena za rukovođenje i nadzor prikupljanja i obrade ličnih podataka: Nikolija Bjelica Škrivan, nikolija.bjelica@direkt-portal.com

Pristupanjem ili korišćenjem naše internet stranice, pristajete na prikupljanje, korišćenje i otkrivanje vaših informacija, odnosno ličnih podataka, u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Politiku privatnosti možemo zamijeniti, dopuniti ili izmijeniti u bilo kom trenutku bez ikakvog prethodnog obavještenja i objavićemo revidiranu ili novu Politiku privatnosti na našoj web stranici, sa naznakom datuma izmjene odnosno donošenja i datuma primjene. Stoga preporučujemo da povremeno pregledate ovu stranicu i da se upoznate sa vašim pravima i svrhom obrade podataka koji su ovom politikom definisani.

Politika privatnosti je usklađena sa članovima 13. i 14. EU Opšte Uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (engleski: General Data Protection Regulation – „GDPR“).

Svrha prikupljanja podataka

 • DIREKT prikuplja podatke kako bi naša web stranica zapamtila informacije o vama tako da ih ne morate ponovno davati;
 • Pomoć u razumijevanju načina na koji ljudi koriste naše usluge i poboljšanje istih;
 • Pomoć pri prikazu oglasa i davanje preporuka za firme i druge organizacije osobama koje bi mogle biti zainteresovane za njihove proizvode, usluge ili ciljeve ;
 • Prilagodba i personalizacija www.direkt-portal.com pamćenjem vaših preferencija i postavki.

Podaci koje prikupljamo

Prikupljamo sljedeće podatke o ličnosti:

 • Ime
 • Prezime
 • email adresa

Način i osnov prikupljanja podataka:

 • Dobrovoljno ustupljeni podaci prilikom dobrovoljne registracije, komunikacije sa našim medijem;

Lične podatke koje prikuplja, kontrolor ličnih podataka ne ustupa trećim licima, izuzev u slučajevima izričito propisanim pozitivnim propisima i na zakonom opisan način traženja podataka od strane nadležnog državnog organa, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine (Službeni list BiH: 49/2006, 76/2011 i 89/2011).

Čuvanje ličnih podataka

Vaše lične podatke u našem sistemu, odnosno u našim evidencijama, čuvamo godinu dana ili onoliko dugo koliko su nam potrebni da bismo ispunili svrhe za koje su prikupljeni, kao što je detaljno navedeno u ovoj Politici privatnosti.

Možda ćemo morati da zadržimo određene informacije tokom dužeg perioda, kao što je vođenje evidencije/izvještavanje u skladu sa pozitivnim propisima ili iz drugih opravdanih razloga kao što je ostvarivanje i zaštita prava, sprečavanje prevara, itd. Preostale anonimne informacije i zbirne informacije, od kojih vas nijedno ne identifikuje (direktno ili indirektno), mogu se čuvati neograničeno.

Vaša prava

U svakom trenutku za vrijeme obrade i čuvanja vaših podataka imate pravo da:

 • Pristupite i ispravite ili izbrišete svoje lične podatke (u kom slučaju će se oni čuvati u skladu sa odredbama ove Politike privatnosti) ili da na zahtjev dobijete kopiju vaših ličnih podataka;  
 • Ograničite ili prigovorite na aktivnu obradu vaših podataka (pod uslovima: ako je lice na koje se podaci odnose osporilo tačnost ličnih podataka; ako je obrada nezakonita; prethodno podnesen prigovor na obradu, a vrši se procjena);  
 • Zatražite od nas da prenesemo vaše lične podatke drugom licu ukoliko za to postoje tehnički uslovi te ukoliko se radi o legitimnom i zakonitom zahtjevu;  
 • Povučete svaku saglasnost koju ste nam dali za obradu vaših podataka što važi od trenutka povlačenja i ne može imati efekte na period nakon davanja saglasnosti do povlačenja saglasnosti;
 • Podnesete žalbu nadležnom organu predviđenom Zakonom o zaštiti ličnih podataka pri Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (Dubrovačka broj 6, Sarajevo); e-mail adresa: azlpinfo@azlp.ba;
 • Druga prava koja mogu biti relevantna prema važećim zakonima.

Za ostvarivanje ovih prava možete nam pisati na redakcija@direkt-portal.com. Odgovorićemo na vaš zahtev u najkraćem roku, vodeći računa o važećim propisima.

Imajte na umu da ako nam ne dozvolite da prikupljamo ili obrađujemo tražene lične podatke ili povučete saglasnost za obradu istih u tražene svrhe, možda nećete moći da pristupite svim potencijalnim uslugama ili da adekvatno koristite usluge za koje su vaše informacije tražene.  

Veze ka drugim web stranicama

Naša stranica može sadržavati veze ka drugim stranicama (linkove). Klikom na ovu vezu, koja je vizuelno uočljiva, bićete preusmjereni na drugu web stranicu. Imajte na umu da ovim stranicama, kao ni sadržajem na njima, ne upravljamo mi i ne odgovaramo za sadržaj ili rad te stranice.

Stoga vas upućujemo da pregledate Politiku privatnosti ovih web stranica. U svakom slučaju ovim web stranicama pristupate dobrovoljno i na sopstvenu odgovornost. Nemamo kontrolu i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj, pravila o privatnosti ili rad bilo kojih stranica ili usluga trećih strana.

Zaštita privatnosti djece

Sadržaj na našoj stranici nije namijenjen i nije prilagođen osobama mlađim od 13 godina, niti su ove osobe ciljna grupa za koju je naš sadržaj predviđen. Lične podatke osoba mlađih od 13 godina ne prikupljamo svjesno i ne obrađujemo, niti posebno analiziramo pretrage ovih lica i način korištenja naše stranice. U slučaju da otkrijemo da nam je lice mlađe od 13 godina ostavilo lične podatke, isti podaci se bez odlaganja brišu iz našeg sistema i sa naših servera ili servera koje koristimo. Ukoliko ste roditelj ili staralac i znate da nam je vaše dijete dostavilo lične podatke, molimo da nas kontaktirate kako bismo mogli preduzeti potrebne radnje u cilju zaštite privatnosti vašeg djeteta.

Upotreba kolačića

www.direkt-portal.com koristi kolačiće kako bi omogućili bolje korisničko iskustvo i bolje funkcionisanje naše web stranice. Tipovi, namene i svrhe korišćenja definisane su našom Politikom kolačića.

Pritužbe i žalbe

Za sve pritužbe na obradu ličnih podataka na našoj web stranici možete se obratiti Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, Dubrovačka broj 6, Sarajevo putem email adrese: azlpinfo@azlp.ba.