Uprava policije MUP-a KS poništila tender težak 420.000 KM

Autor: Direkt Aktuelno Društvo
7 minuta čitanja

Interview. ba je 20. septembra objavio tekst s pitanjem “Kome MUP kantona Sarajevo namješta tender od 420.000 KM”.  A Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo je, dok je MUP od početka decembra 2021. godine vodio postupak javne nabavke, dobio tri žalbe.

Izvor: Interview.ba

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo je krajem septembra 2022. godine poništila postupak javne nabavke mini video kamera za potrebe Uprave policije.

Obrazloženje je bilo jednostavno – “nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva”.

Javna nabavka vrijednost 420.000 KM bez PDV-a je započeta u decembru 2021. godine.

U postupku donošenja ove odluke je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom stoji u odluci o poništenju tendera od 28.09. 2022. godine.

Podsjećanja radi, nakon raspisivanja tendera, početkom decembra 2021. godine, u  prvoj fazi postupka odbijeno je 11 ponuđača.

Agencija KAMIR d.o.o Široki Brijeg i Mibo komunikacije d.o.o. Sarajevo su pozvani da dostave konačne ponude koje su otvorene krajem jula 2022. godine.

Odbijeno 11 ponuđača

Portal Interview.ba je 20. septembra objavio tekst s pitanjem “Kome MUP kantona Sarajevo namješta tender od 420.000 KM”.

Pitanje je bilo dobro tempirano. Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, dok je MUP od početka decembra 2021. godine vodio postupak javne nabavke dobio tri žalbe. One su se odnosile na kvalifikacijske uslove i tehničku specifikaciju. To je ukazivalo na izuzetnu rizičnost nabavke s aspekta postojanja korupcija.

Tada je za Interview.ba u Uredu za borbu protiv korupcije direktor Erduan Kafedžić rekao da dvoje službenika Ureda radi na toj nabavci. Odnosno da je “provjeravaju”.

Policijska uprava ili Ministarstvo unutrašnjih poslova KS  u vrijeme nastanka tog teksta ni tokom dvije sedmice nisu imali vremena da odgovore na pitanja našeg portala.

U odluci o poništenju tendera stoji da je Komisija za nabavke 22. septembra 2022. utvrdila da je “pristigla ponuda ponuđača Mibo komunikacije d.o.o. Sarajevo nepotpuna i ne ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije. Dostavljeni uzorak ne ispunjava uslove iz tehničke specifikacije date u tenderskoj dokumentaciji”.

Dva mjeseca nakon otvaranja

Dalje je navedeno da je “pregledom nosača kamere tip 2 utvrđeno da isti u potpunosti ne odgovara tehničkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije dat u Obrascu za cijenu ponude”.

 Naime, uzorak nema dva pojasa koji se stavljaju preko ramena i jedan pojas oko struka, niti se klick-fast zakačka nalazi na prostoru gdje se nalazi spoj svih pojaseva. Dostavljeni uzorak ima jedan glavni pojas i jedan pomoćni pojas. Na dostavljenom uzorku Komisija je testirala više načina postavljanja pojaseva i niti u jednom slučaju  nije utvdila da dostavljeni uzorak odgovara traženom. Na jedan način pojasevi se mogu postaviti preko oba ramena. Ali, u tom slučaju nedostaje pojas koji se stavlja oko struka. Na drugi način pojasevi se mogu postaviti preko jednog ramena, a drugi oko struka. U tom slučaju nedostaje pojas oko drugog ramena. Oba načina postavljanja pojaseva imaju za posljedicu da se kamera, postavljena na nosač kamere, nalazi na poziciji između ramena i bočne strane grudnog koša, Zato kamera nije uvijek (u zavisnosti od konstitucije policijskog službenika) okrenuta u smjeru ispred policijskog službenika, već je okrenuta u lijevu stranu – stoji u obrazloženju. Koje je napisano dva mjeseca nakon otvaranja ponuda.

Nefunkcionalni nosač

Istaknuto je također da upravo zbog toga ponuđeni uzorak nosača kamere tip 2 nije funkcionalan u smislu ispravnog i urednog korištenja za namjenu koja se zahtjeva.

Dostavljeni uzorak nosača, na pojasu koji ide preko ramena, ima još jedan dodatak kratkog pojasa koji može poslužiti za pričvršćavanje pojasa koji ide oko ramena, za pantalone ili opasač. Ali ni tako pričvršćen pojas oko ramena ne može da osigura da kamera, koja se na njega postavlja, bude okrenuta u smjeru ispred policijskog službenik – stoji u obrazloženju.

Također, kako je obrazloženo i Komisija je dodatno provjeravala funkcionalnost dostavljenih uzoraka nosača i kamere. O tome je sačinjen Izvještaj. Zaključeno je da dostavljeni uzorak nosača kamere tip 2 ne odgovara zahtjevanom opisu iz obrasca za cijenu ponude. Zato se ponuda ponuđača Mibo komunikacije d.o.o. Sarajevo odbacuje kao neprihvatljiva.

Školski primjer zloupotrebe

Pojašnjenja radi, u tenderskoj dokumentaciji su bile karakteristike za mobilnu kameru proizvođača Hytera iz Kine, a za uređaj za skladištenje podataka – NAS server  prepisane iz tehničkog lista proizvođača Servera QNAP, model QNAP TS-832PXU što je povreda Zakona o javnim nabavkama u BiH.

Jedan sarajevski iskusni kriminalista tada je upozorio da se u ovom slučaju radi o “ozbiljnom krivičnom djelu visoke korupcije i krivičnom djelu udruživanja radi sticanja materijalne koristi jer u svijetu ima više od 50 proizvođača mini kamera“.

Istovremeno je urednik na portalu pratimotendere.ba Slobodan Golubović ocijenio da je ovo “jedan od školskih primjera zloupotrebe javnih nabavki preko tehničkih specifikacija”. Cilj je lako pretpostaviti – pogodovanje određenim ponuđačima/proizvođačima.

Sigurnosni rizik nabavki

Podsjećamo, Zakon o javnim nabavkama propisuje da, osim ako nije opravdano predmetom nabavke, tehnička specifikacija ne smije upućivati na određenog proizvođača, na porijeklo ili na poseban postupak, na marke, patente, tipove ili određeno porijeklo. Time bi se pogodovalo ili bi se isključili određeni privredni subjekte ili određeni proizvodi. Zakon ističe da nepoznavanje predmeta nabavke ne oslobađa ugovorni organ obaveze za definisanje predmeta nabavke na stvarno konkurentskoj osnovi.

Iz Transparency International u BiH su tada upozorili i na sigurnosne rizike ovakvih nabavki. Pitali su ko će obrađivati podatke koje te kamere prikupe, ko će servisirati opremu, isporučivati dodatne elemente…

Na odluku Komisije za provedbu ove javne nabavke o izboru dva dobavljača kvalificirana za drugu fazu nabavke žalili su se Dvor Comerc d.o.o. iz Sarajeva, SHOT d.o.o. iz Zenice i Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle Point Electronics d.o.o. iz Sarajeva.

Sve su žalbe odbijene – DVOR i SHOT kao neuredne, a Middle Point Electronics je odustao.

Podijeli članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *