UIO BiH negira da prikriva krijumčarenje naftom i derivatima

Autor: Direkt Aktuelno Ekonomija
3 minuta čitanja

Uprava za indirektno oporezivanje našem portalu dostavila je demanti teksta portala “Inforadar”. Demanti prenosimo u cjelosti i bez intervencija.

“Tekstom objavljenim na Vašem portalu dana 11.01.2021. godine, pod naslovom “VELIKA NAFTNA AFERA: Kako u UIO BiH pokrivaju međunarodno krijumčarenje naftom i derivatima“, iznijeli ste svoje mišljenje, koje ne odgovara stvarnom činjeničnom stanju. S obzirom na činjenicu da Vaši čitaoci moraju imati potpunu i tačnu informaciju molimo Vas da ovaj demant objavite u cjelosti!

Uprava za indirektno oporezivanje „ne pokriva“ nikakvo međunarodno krijumčarenje naftom i derivatima, kako to stoji u Vašem tekstu. To je potpuno netačna informacija! Tome u prilog govori činjenica da se u Upravi za indirektno oporezivanje u skladu sa važećim zakonskim propisima i „Listom kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja“, čuva sva orginalna dokumentacija nastala u radu Uprave, uključujući i carinsku dokumentaciju za koju je propisan rok čuvanja, 10 godina. Orginlne carisnke prijave čuvaju se u arhivama carinskih ispostava u čijem radu su i nastale i sve orginalne carinske prijave sa pratećom dokumentacijom postoje ukoliko se radi o carinskim postupcima za koje nije istekao rok za čuvanje arhivskog materijala od 10 godina. Tako u arhivi nadležne carinske ispostave postoje i orginalne carinske prijave sa pratećom dokumentacijom koje pominjete u svom tekstu. Dakle, UIO posjeduje pomenutu dokementaciju i ista nije uništena. „Sporna dokumentacija“ koja je predmet Vašeg pisanja i koju ste objavili na slikama može biti ovjereni primjerak carinske prijave koji se u carinskom postupku predaje deklarantu tj. uvozniku. Ističemo da se, po okončanju svakog carinskog postupka jedan ovjeren primjerak svake carinske deklaracije vraća deklarantu tj. uvozniku, koji također ima obavezu da tu dokumentaciju čuva u skladu sa zakonski propisanim rokovima. Dakle, dokumentacija koja se nalazi na slikama koje ste objavili u svom tekstu nije dokumetacija Uprave za indirektno oporezivanje. Sva orginalna dokumentacija UIO nalazi se u našim arhivama!.

Također, naglašavamo da UIO nikad nije samostalno uništavala dokumentaciju iz arhive. Svako uništenje arhivske građe u UIO vrši se po propisanim pravilima za arhivsko i kancelarijsko poslovanje. Da bi se arhiva uništila Uprava prvo šalje zahtjev Arhivu BiH, nakon toga iz pomenute institucije dolazi inspektor koji pregledava arhivsku građu, te za onu građu za koju su se stekli uslovi za uništenje Arhiv BiH donosi rješenje o uništenju. Nakon toga se arhivska građa uništava, a sve se prati na način da se formira posebna komisija za uništenje iste.”

Podijeli članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *