Oznaka: OSI

Diskrimnacija narušava mentalno zdravlje studenata sa invaliditetom

Studiranje samo po sebi zna biti stresno, ako tome još pridodamo i…

Društvo ih je ubijedilo da obrazovanje nije za njih

Statistika pokazuje da svaka deseta osoba u svijetu živi sa određenim oblikom…

Nekad nepostojanje lifta i pristupnih rampi odlučuje o izboru fakulteta (VIDEO)

Tek odnedavo Milica Ijačić ne mora razmišljati kako do čitaonice, na predavanje…

Milenko Vujinović iz Pala: Sistem sporo reaguje

Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Sunce“ u Palama,…

Davali mu 100 KM, po ostatak plate dolazili u bolnicu!

Dok se za E.B iz Bugojna skupljala humanitarna pomoć za liječenje i…

Život s invaliditetom: Što je sredina manja, izazovi su veći

Osobe s invaliditetom u BiH nailaze na brojne prepreke u ostvarivanju osnovnih…