RUGIP krši pravo javnosti zemljišnih knjiga i krije vlasnike nekretnina

Autor: Direkt Aktuelno Društvo
4 minuta čitanja

Zainteresovana treća lica više ne mogu dobiti izvod iz evidencija o nepokretnostima na kojima su lični podaci vlasnika jer ih Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne odnose više ne izdaje, čime je prekršeno osnovno pravilno javnosti zemljišnih knjiga.

Piše: Andrijana Pisarević/Capital

Nova praksa, kako saznajemo, sprovodi se unazad godinu dana, a prema tvrdnjama advokata, predstavlja grubo kršenje Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske koji je osiguravao pravnu sigurnost u prometu nekretnina i štitio prenos prava na nekretninama od mogućih rizika.

Na pitanja portala CAPITAL iz ove institucije su odgovorili da “se izvod iz javnih evidencija o nepokretnostima koje vodi RUGIP izdaje trećim zainteresovanim licima, na njihov zahtjev za konkretnu nepokretnost, odnosno po tehničkim podacima za nepokretnost, bez jedinstvenog matičnog broja i adrese imaoca prava na nepokretnosti, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama”.

“Naredbom RUGIPA od 23. 2. 2021. godine, donesene na osnovu rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH od 10. 2. 2021. godine, zabranjeno je izdavanje izvoda iz evidencija o nepokretnostima trećim licima, sa jedinstvenim matičnim brojem i adresom nosilaca prava na nepokretnosti“, “, rekli su nam iz RUGIP-a.

Advokati smatraju da je ovo nepravilan stav RUGIP-a i najavljuju tužbe jer stvarna prava, kako kažu djeluju prema svima, a da bi zemljišna knjiga mogla ispuniti svoju funkciju, mora biti otvorena za javnost. Umjesto toga, ako se nastavi sa ovom praksom, onda će biti moguće vlasništvo, kao i razna opterećenja na nekretninama sakriti i učiniti nedostupnim javnosti i zainteresovanim stranama.

Banjalučki advokat Din Tešić kaže da javnost podataka iz zemljišnih knjiga garantuje pravnu sigurnost u prometu nekretnina i štiti prenos prava na nekretninama od mogućih rizika. Zakon određuje osnovna načela katastra nepokretnosti, a među njima i načelo javnosti.

On objašnjava da načelo javnosti u materijalnom smislu podrazumijeva da zemljišne knjige, izvaci i prepisi iz nje uživaju javno povjerenje da je njihov sadržaj potpun i istinit, dok načelo javnosti u formalnom smislu znači da su zemljišne knjige javne jer je njihov sadržaj svima dostupan.

Javni interes je jači i mora tako biti, od interesa pojedinca kao vlasnika nekretnine da zaštiti svoju privatnost.

„Nepravilan je stav RUGIP-a kojim ne dozvoljavaju izdavanja izvadaka o posjedu i vlasništvu pozivajući se na Zakon o slobodi pristupa informacijama, jer on ne reguliše ovu oblast. Ovo će dovesti samo do povećanog broja sporova za izdavanje izvoda, a sve će nadoknaditi RUGIP jer ne radi u skladu sa zakonom”, kaže Tešić.

On kaže da se nezakonitost može vidjeti na slučaju kada nepokretnost promjeni vlasnika i novi osporava određena prava susjednoj parceli ili smatra da mu pravi štetu.

U tom slučaju, da bi neko tužio vlasnika, mora doći do podataka o njemu iz javnih knjiga, jer se ne može tužiti parcela ili objekat, kao što sada piše na izvodima iz RUGIP-a.

„Takva tužba bi bila neuredna, i sud bi je odbacio. Naša kancelarija već sprema u ime klijenata određen broj tužbi protiv RUGIP-a zbog nepostupanja u skladu sa Zakonom”, tvrdi Tešić.

Podijeli članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *