PONOVLJENO SUĐENJE:
Presuda u predmetu „Safir“ protiv RiTE Gacko 31. jula

Autor: Nikolija Bjelica Škrivan Direkt priče Društvo
6 minuta čitanja
Rajko Papović, Safir

U nastavku ponovljenog suđenja po tužbi preduzeća „Safir“ iz Gacka protiv Rudnika i termoelektrane (RiTE) Gacko, pred Okružnim privrednim sudom u Trebinju danas su saslušani vještaci ekonomske struke Mufida Obradović i građevinske struke Milan Pikula. 

“Safir” od ovog javnog preduzeća potražuje oko 1,6 miliona maraka na ime naknade šteta za izmaklu dobit. Naime, nakon što je RiTE Gacko, kako se navodi u odluci ovog prvostepenog suda, postavila metalne prepreke i onemogućila prilaz poslovnoj jedinici „Safira“ te prokopala lokalni put i prekinula vodosnadbijevanje, “Safir” je smanjio obim proizvodnje u toj jedinici, a kasnije i prekinuo proizvodnju.  “Safir” je, kako je dalje navedeno, morao i da koristi zaobilazne puteve koji nisu predviđeni za teretni saobraćaj koji koristi u svom poslovanju. 

Sudija Okružnog privrednog suda u ovom predmetu Smail Begović je u junu prošle godine donio presudu po kojoj je bilo naloženo RiTE Gacko da „Safiru“ isplati oko 1,4 miliona maraka, zatim zateznu kamatu u iznosu od oko 210.000 maraka te troškove postupka od oko 39.000 maraka. Nakon što je tuženi, odnosno RiTE Gacko, podnio žalbu, Viši privredni sud u Banjaluci presudu je poništio, i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.  

Vještakinja Obradović je pojasnila da je u nalazu pratila upustva Višeg privrednog suda i da je utvrđivala izgubljenu dobit „Safira“ za dva obračunska perioda – od 2. 3. 2019. do 1.10. 2019. godine, zbog otežanih uslova rada tužioca i neprilagođenosti puta, i od oktobra 2019. do 26. januara 2022. godine, kada je ovo preduzeće u potpunosti obustavilo poslovnu aktivnost. 

Pravni punomoćnik RiTE Gacko Ljubomir Beštić je zapitao kako je moguće da je vještakinja izračunala da je „Safirova“ izgubljena dobit u prvom periodu, kada je poslovao otežano, zbog neprilagođenosti puta, iznosila 34.088 maraka na mjesečnom nivou i da je taj iznos identičan izgubljenoj dobiti u drugom periodu, kada je „Safir“ obustavio svoju poslovnu aktivnost. 

Obradović je odgovorila da je preduzeće trpjelo istu štetu, jer je „jednako bilo onemogućeno da posluje u oba vremenska perioda i da je izračun zato posmatran isto“. 

Beštić u potpunosti je prigovorio iskazu vještakinje Obradović. 

Nalaz je nestručan, nekompetentan i vještakinja ga nije uradila u skladu sa upustvima drugostepenog suda, zaključio je Beštić. 

Vještak građevinske struke Milan Pikula objasnio je da mu je zadatak bio da utvrdi stanje lokalnog puta kojim je „Safir“ prilazio postrojenjima, odnosno da li je isti prilagođen za cisterne, šlepere i teške građevinske mašine, kao i vozila u vlasništvu „Safira“. 

Vještak Pikula je rekao da je u svom vještačenju iz 2019. godine utvrdio koje sve mašine posjeduje preduzeće i da vještačenje nije radio na mašinama koje „Safir“ trenutno ima, već na mašinama koje imaju isto osovinsko opterećenje. 

Beštić je pak primijetio da je, ipak, zadatak vještaka bio da utvrdi stanje puta za prevoz teških građevinskih šlepera i mašina, ali i transport vozila u vlasništvu tužioca, odnosno „Safira“ i zapitao da li je utvrđivao koja vozila tužilac ima sada.

„Jesam utvrđivao 2019. i sada je mogao da nabavi samo nova vozila koja još više opterećuju put. Ako se neko bavi proizvodnjom betona on mora imati i teške mašine, šlepere i cisterne“, rekao je Pikula. 

Beštić je više puta tokom ročišta upozoravao sudiju Smaila Begovića da će napustiti sudnicu, jer komunikacija sa vještakom Pikulom nije u potpunosti bila u pristojnom tonu.

Beštić je osporio nalaz vještaka Pikule i zatražio njegovo izuzeće i isključenje iz ovog postupka, jer je isti vještak u ranijem, drugom postupku koji se vodio između RiTE Gacko i “Safira” „dao nalaz i mišljenje čiju stručnost i objektivnost drugostepeni sud nije prihvatio“. 

Zbog Beštićevih pitanja vještacima prigovarao je pravni zastupnik „Safira“, advokat Boris Šanjević, napomenuvši da Beštić postavlja pitanja „izvan konteksta“. 

Šanjević nije imao primjedbe na nalaze vještaka i zapitao je zašto primjedbe na račun vještaka Beštić nije izrekao na pripremnom ročištu. 

Pravni zastupnik “Safira” Zoran Piljević rekao je da ostaje pri svom ranije datom iskazu i objasnio da ovo preduzeće na lokaciji Gelja ljut, osim eksploatacije kamena, pijeska i proizvodnje betonskih proizvoda nije se bavilo nikakvom dodatnom djelatnošću. Dodao je da su nakon prekopavanja puta i prekida vodovodnog priključka u potpunosti prekinuli poslovnu aktivnost.

Direkt je ranije pisao kako je aktuelni predsjednik gatačke Skupštine Rajko Papović, koji je i vlasnik „Safira“ te nekadašnji v. d. direktora RiTE Gacko, tužio RiTE Gacko i Opštinu Gacko zbog izmakle dobiti. No, kasnije je povukao tužbu protiv Opštine, a u tužbi protiv RiTE Gacko bio je istrajan. 

Presuda u ovom predmetu biće objavljena 31. jula. 

Podijeli članak
1 komentar
  • Mislim 2010 god. (treba provjeriti možda je i kasnije), kada se radilo o dodjeli eksploataconog prava (ili koncesije? ) na kamenolom Gelja Ljut, RiTE Gacko je zbog planova i projekat razvoja Rudnika (na tom prostoru planirano je i spoljašnje odlahalište) osporavala (i prioritetno tražila za sebe) dodjelu tih prava nekom drugo, za što je imala čvrstu zakonsku osnovu. Međutim, republički organi su zahtjev RiTE prenebregnuli i dodijelili ovo pravo Safiru. Poslije (ni luk jela ni luk mirisala) se u tužbi spominjala Opština, pa je izbrisana. Republičkih organa (ministarstva za rudatstvo) nema ni na vidiku (jer izgleda da su oni-politika bezgrešni). Pitam se Ko je sada ovdje kriv i ko kome treba platiti odštetu? Po meni Rudnik i Te sigurno nije ili najmanje je. Ali, šta da radiš kada živiš u takvom političkom, privrednom (ekonomskom) i pravnom sistemu u kom je, zbog interesa pojedinaca i grupa, sve moguće.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *