Petrović nenamjenski probio budžet Bijeljine za više od milion KM

Autor: Direkt Aktuelno Ekonomija
4 minuta čitanja

Grad Bijeljina prošle godine je utrošio više od milion maraka neplaniranih sredstava za bruto plate radnika primljenih na određeno vrijeme i za naknade lica angažovanih po ugovoru o djelu, navodi se u izvještaju interne revizije o izvršenju budžeta grada Bijeljina za 2022. godinu.

Izvor: Capital

U izvještaju Jedinice za internu reviziju pod oznakom „strogo povjerljivo“ u koju je CAPITAL imao uvid navodi se da uspostavljeni sistem finansijskog upravljanja i kontrole u procesu izvršenja budžeta ima nedostataka po svim komponentama. Interni revizori preciziraju da su zaključno sa 23. septembrom prošle godine samo bruto naknade po ugovoru o djelu iznosile 131.008 KM, što je za 254 odsto više u odnosu na plan.

„Prekoračenje bruto plata u Odjeljenju za finansije su posljedica prijema radnika na određeno vrijeme (do 16. septembra po tom osnovu angažovana 82 lica) za koje nisu planirana sredstva i do kraja avgusta po ovom osnovu utrošeno je milion KM“, navodi se u izvještaju.

Upravna inspekcija, navodi se dalje, konstatovala je neusklađenost sa Zakonom o službenicima i namještenicima.

„Pošto su određena lica ostala angažovana u radnom odnosu i nakon šest mjeseci od prijema, što je suprotno zakonu, za 37 je izdato rješenje o korišćenju godišnjeg odmora i isplaćen im je regres u ukupnom iznosu od 54.177 KM“, preciziraju interni revizori.

Pored toga, navodi se da zbog propusta u planiranju nisu sprovođeni postupci javnih nabavki za brojne radove i usluge, te da su dobavljačima plaćani radovi u mjesnim zajednicama, a da pri tome nema dokaza da su vršene provjere izvršenja i obima izvedenih radova.

Interni revizori u rezimeu izvještaja namijenjenom gradonačelniku Ljubiši Petroviću preciziraju da se utvrđene neusklađenosti odnose na nedovoljnu aktivnost kod pojedinih resornih organa gradske uprave.

„Zbog toga nije izvršen značajan dio planiranog budžeta, uglavnom za kapitalne investicije, uz rizik neostvarenja strateških ciljeva i neispunjenja zakonom propisanih obaveza grada za 2022. godinu“, ističu revizori.

Neadekvatna procjena rizika

Interni revizori navode i da pri planiranju rashoda za otplatu zajmova po datim garancijama subjektima čiji je osnivač grad nije izvršena adekvatna procjena rizika.

„Sredstava za te namjene nisu adekvatno planirana, jer je planirano svega 74.000 KM. Posljedično, zbog nedostatka sredstava zaključno sa 5. septembrom u izvršenju budžeta nisu prikazani ti rashodi koji iznose 766.339 KM, zbog čega je značajno potcijenjeno izvršenje budžeta“, navodi se u izvještaju.

Pored gore pomenutog prekoračenja u izvršenju bruto ličnih primanja zbog neplaniranog prijema radnika na određeno vrijeme i zaključivanja ugovora o djelu, revizori ističu i paušalno nagrađivanje zaposlenih.

„Isplaćene su naknade za posebne rezultate rada za osam lica, pri čemu nisu prezentovani dokazi o ispunjenu uslova za to“, ustanovili su revizori.

Posebno interesantno je da je ustanovljeno nepropisno izvršenje budžeta za potrebe Gradske izborne komisije.

„Utvrđeno je odsustvo kontrola u korišćenju budžetskih sredstava za sprovođenje izbornog procesa sa posljedicom nezakonitog i neracionalnog trošenja javnog novca iz budžeta, kao i dodjela sredstava mimo utvrđenih pravila gradske uprave“, navodi se u izvještaju Jedinice za internu reviziju gradske uprave Bijeljina.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović nije odgovarao na naše pozive i poruke da da svoj komentar na izvještaj interne revizije.

Podijeli članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *