Ombudsmeni BiH uvažili žalbe „Direkta“: HET i Opština Gacko kršili Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Autor: Nikolija Bjelica Škrivan Aktuelno Društvo
4 minuta čitanja

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH uvažila je žalbe portala „Direkt“ i utvrdila da Opština Gacko i Hidroelektrane na Trebišnjici (HET) nisu ispoštovale Zakon o slobodnom pristupu informacijama RS i da nam nisu dostavljale tražene informacije, iako su to bile dužne da urade.

preporuke ombudsmen

Ombudsmeni BiH su donijeli i preporuke za direktora HET-a Gordana Mišeljića i načelnika Opštine Gacko Milana Radmilovića.

Hidroelekrtrane na Trebišnjici su, prema ocjeni Institucije ombudsmena, prekršile članove 4, 18, 19 i 20 Zakona o slobodi pristupa informacijama RS.

Ombudsmeni BiH istraživali su da li je HET izvršio svoje obaveze u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama RS, na način da su stvorene pravne pretpostavke koje osiguravaju efikasan pristup informacijama u posjedu ovog organa. Te pretpostavke podrazumijevaju da je imenovan službenik za informisanje, da je donesen vodič za pristup informacijama, kao i indeks registar koji sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom javnog organa, te da li su navedeni akti dostupni strankama.

Nakon žalbe portala „Direkt“ ombudsmeni Bosne i Hercegovine zaključili su da HET na naš zahtjev za pristup informacijama nije preduzeo sve adekvatne aktivnosti u cilju osiguranja primjene Zakona, kada je u pitanju dostupnost akata koji omogućavaju efikasan pristup informacijama.

„Uvidom u izjašnjenje nesporno proizilazi da HET nema imenovanog službenika za informisanje, kao ni objavljen vodič za pristup informacijama. Ombudsmeni BiH smatraju da upravo ove činjenice, kao i navodi žalitelja (portal Direkt, prim. aut), ukazuju na potreškoće zainteresovanih lica da ostvaruju pravo na efikasan pristup informacijama“, navedeno je, između ostalog, u mišljenju Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

U svom odgovoru Ombudsmenu iz uprave HET-a su rekli da „naš portal nije zvanično dostavio zahtjev za pristup informacijama“, iako smo to uradili mejlom, što je Ombudsmen i utvrdio.

U nastavku pročitajte preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH koje su upućene direktoru HET-a Gordanu Mišeljiću.

preporuka het
Preporuka Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH direktoru HET-a Gordanu Mišeljiću (Foto: Direkt)

Radmilović ignoriše i ombudsmene

Institucija ombudsmena BiH utvrdila je činjenicu da se portal „Direkt“ u više navrata, na različite načine, obraćao i Opštini Gacko s ciljem pristupa informacijama pod kontrolom ovog organa, ali na upite koje smo slali nismo dobijali odgovore.

Ombudsmeni BiH su zatražili izjašnjenje od Opštine Gacko u pogledu toga da li imaju imenovanog službenika za informisanje, vodič za pristup informacijama, registar dostupnih informacija, te da li su ti akti dostupni građanima na zvaničnoj stranici. Takođe, zatraženo je i izjašnjenje zbog čega Opština Gacko nije postupila po našem zahtjevu za pristup informacijama.

U odgovoru Opštine Gacko izignorisan je upit koji se tiče našeg zahtjeva za pristup informacijama i poslije ponovnog upita i Urgencije, Opština Gacko do danas Instituciji ombudsmena nije dostavila traženi odgovor.

Stoga je Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH načelniku opštine Milanu Radmiloviću donijela sljedeću preporuku:

preporuka gacko ombudsmen
Preporuka Institucije ombudsmena za ljudska prava načelniku Opštine Gacko Milanu Radmiloviću (Foto: Direkt)

Iz Institucije ombudsmena podsjetili su da Zakon o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske omogućava svakom fizičkom i pravnom licu pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki organ je u obavezi da takvu informaciju saopšti.

Podsjećamo, portal „Direkt“ je Instituciji ombudsmena za ljudska prava u julu 2019. godine uputio žalbe zbog toga što Hidroelektrane na Trebišnjici i Opština Gacko ignorišu naše zahtjeve za prisutp informacijama.

Ovakav način ophođenja smatramo jednom vrstom pritiska na naš medij i pokušajem otežavanja našeg rada, a sve u cilju kako bi odgovorni organi sakrili informacije koje su dužni da objave.

Podijeli članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *