OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN SLOBODE PRISTUPA INFORMACIJA: IZAZOV KOJI TRAJE 22 GODINE

Autor: Direkt Aktuelno Društvo
3 minuta čitanja

Novi Zakon o slobodi pristupa informacijama koji je usvojen u Parlamentu BiH umanjuje opseg stečenih prava i dostignuća prisutnih u predstojećim zakonima dok u određenim aspektima novo rješenje nije u skladu sa međunarodnim standardima i praksama, poruka je konferencije „Novi zakon o slobodi pristupa informacijama – napredak ili novi izazovi u pristupu informacijama“ koju je Transparency International u Bosni i Hercegovini je organizovao danas u Sarajevu.

 

Izvor: Transparency International

Obilježavajući 28. septembar, Međunarodni dan slobode pristupa informacijama, konferencija je bila prilika za osvrt na novine koje donosi novi Zakon o slobodi pristupu informacijama na nivou BiH kao i proces koji je prethodio njegovom usvajanju te pregled dosadašnjeg iskustva u implementaciji zakona iz ove oblasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

Usvojeni Zakon značajno ograničava pristup informacijama od javnog interesa, s obzirom na to da sadrži dugu listu izuzetaka ili mogućih ograničenja kod pristupa informacijama u posjedu javnih vlasti čime je evropski standard otvorenog i slobodnog pristupa javnim informacijama pretvorio u izuzetak, a ne pravilo, saglasni su učesnici konferencije.

Da je primjena prava na pristup javnim informacijama potencijalno pogoršana novim zakonom ukazuje i umanjenje nadležnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava, što nikako ne predstavlja kretanje u pravom smjeru a posebno zabrinjava rješenje da Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara BiH dobija ulogu drugostepenog organa, imajući u vidu iskustva sa zastojem u radu i funkcionisanju Vijeća ministara, što se direktno odražavalo na stagnaciju postupaka, kršenje rokova, a samim tim i kršenje ljudskih prava.

Osim toga, jedan od nedostataka novog Zakona se ogleda u tome da ne predviđa dovoljno oštre sankcije a učesnici konferencije su naglasili i da je trebalo ići u pravcu rješenja koje predviđa da se sankcije izriču u slučaju kršenja samog zakona, a ne tek u situacijama kada se ne ispoštuje nalog upravnog inspektora.

Obraćajući se učesnicima konferencije u ime ambasade Kraljevine Švedske, koja je podržala događaj, Birgitta Jansson je naglasila kako načela otvorenosti i transparentnosti leže unutar osnovnog načela ljudskih prava, uz poruku kako je „Obveza nositelja dužnosti da poštuje i provede ova načela, a pravo građana na pristup informacijama temeljna je u svakom demokratskom društvu“.

Konferencija je označila 22 godine postojanja i primjene zakona koji garantuju slobodu pristupa informacija u Bosni i Hercegovini i bila je prilika za predstavljanje presjeka istraživanja transparentnosti rada javnih organa i primjene zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini koji je TI BiH Centar za pružanje besplatne pravne pomoći sprovodio u kontinuitetu od 2011. godine.

Podijeli članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *