Nezakonite nabavke i zapošljavanje u opštini Gacko

Autor: Direkt Aktuelno Ekonomija Politika
4 minuta čitanja

Načelnik opštine Gacko Milan Radmilović tokom prošle godine kršio je više zakona i propisa prilikom javnih nabavki, zapošljavanja i trošenja opštinskog budžeta, utvrdili su revizori.

gacko-panorama

Izvor: Capital

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS dala je negativno mišljenje povodom usklađenosti rada i finansija sa zakonskim i drugim propisima i mišljenje sa rezervom na godišnji finansijski izvještaj opštine Gacko.

Nezakonite nabavke

Revizori su utvrdili da je opština Gacko mimo plana sprovodila nabavke usluga tekućeg održavanja lokalnih puteva, održavanja zgrada i izgradnju i održavanje vodopojilišta.

„Nisu provedeni postupci za nabavke koje se odnose na usluge rashoda reprezentacije i nabavku autodijelova“, istakli su revizori.

Mimo zakona su vršene i nabavke koje se odnose na čišćenje kanala, prevoz vode, medijsko praćenje i izgradnju fekalne kanalizacije.

U opštini Gacko nisu ponude upućivali najmanje trojici ponuđača, za dio nabavki u tenderu nisu jasno definisali uslove plaćanja i nisu poštovali okvirni sporazum.

Sve to, naglasili su revizori, nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Zapošljavanje i naknade mimo zakona

Revizija je istakla da opština Gacko nije zapošljavala radnike u skladu sa zakonom i da im je rješenja o radu na određeno vrijeme produžavala na period duži od šest mjeseci u jednoj godini.

„Zaposlenima je vršeno uvećanje osnovne plate po osnovu obavljanja poslova radnog mjesta sa povećanim rizikom, bez donesenog akta o procjeni rizika“, naveli su revizori.

Pojedinačnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u opštinskoj upravi Gacko, definisano je uvećanje osnovne plate do 15 odsto, što nije u skladu sa Posebnim  kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave RS.

Naknade za topli obrok za zaposlena lica u opštini Gacko nisu obračunate, kao i naknade za topli obrok za zaposlene u JU Centar za socijalni rad Gacko, što nije u skladu sa važećim pravilnicima.

Opština je, međutim, isplaćivala naknadu zaposlenima na ime poslova u komisijama za popis imovine i obaveza, za provođenje postupaka izbora najpovoljnijeg dobavljača i otkupa stanova, a što nije u skladu sa propisima.

Ugovori o djelu su zaključivani i za poslove koji su sistematizovani, što nije u skladu sa Zakonom o radu.

„Probijen“ budžet

Nisu imali ni plan izmiranja dugovanja, što nije u skladu s Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u RS, kao ni plan gotovinskih tokova za izvršenje budžeta kojim bi definisali prioritete.

„U rebalansu budžeta za 2019. godinu opština Gacko je na poziciji raspodjela suficita iz ranijih godina, planirala neutrošena kreditna sredstva, a ista nisu bila većim dijelom raspoloživa na kraju 2018. godine. Rebalans budžeta nije pripremljen i donesen shodno Zakonu o budžetskom sistemu“, naglasili su revizori.

Budžet je „probijen“ na dijelu rashoda u odnosu na rebalans budžeta, a relokacije su takođe veće od dozvoljenih i sredstva nisu korišćena za podmirenje hitnih i nepredviđenih rashoda.

Umanjena vrijednost imovine

Revizori su otkrili da je opština Gacko potcijenila vrijednost zgrada i objekata za 877.024 KM, a nematerijalne proizvedene imovine za 20.065 KM.

„Obaveze za subvencije iz ranijih perioda i finansijski rezultat ranijih godina su potcijenjeni za 134.735 KM“, naveli su revizori.

Rukovodstvo bez primjedbi

Na nalaze revizora u opštini Gacko nisu imali primjedbe, navedeno je u izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora.

U kabinetu načenika Milana Radmilovića za CAPITAL su rekli da danas nije u mogućnosti da komentariše revizorski izvještaj.

Podijeli članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *