Ministarstvo rada RS i dalje skriva podatke o finansiranju udruženja: Ombudsman naložio inspekciji da reaguje

Autor: Direkt Aktuelno Društvo Ekonomija
4 minuta čitanja

Ombudsman za ljuska prava naložio je Upravnoj inspekciji Republike Srpske da reaguje po zahtjevu Transparency International u BiH (TI BIH) i izvrši inspekcijski nadzor u Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite RS koje odbija da objavi podatke o finansiranju udruženja od javnog interesa.

TI BIH je od ovog Ministarstva tražio informacije o tome koja udruženja dobijaju i kako troše preko 700.000 KM godišnje koje se dijele na osnovu javnog poziva. Ova informacija je posebno značajna jer je revizijom utvrđeno da je Ministarstvo odobravalo grantove udruženjima koja su prethodnih godina nenamjenski trošila ova sredstva. Uglavnom se radi o brojnim boračkim udruženjima čiji su predstavnici po nalazima revizije budžetska sredstva trošili za isplate plata i materijalnih troškova, a ne za realizaciju programskih aktivnosti i konkretnih projekta za koje su grantovi odobreni.

Ove informacije TI BIH je tražio još prošle godine ali je Ministarstvo u više navrata odbijalo da ih dostavi i tom prilikom prekršilo niz odredbi Zakona o opštem upravnom postupku.  TI BIH je tražio od Upravne inspekcije RS da reaguje, ali su se oni proglasili nenadležnim, navodeći kako „nadzor nad primjenom Zakona o slobodi pristupa informacijama nije stavljen u isključivu nadležnost upravne inspekcije“. Zbog teže povrede radne dužnosti od strane postupajućeg inspektora koji je donio ovakvu odluku, TI BIH je uputio zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka kao i žalbu Ombudsmanu za ljudska prava BiH.

Po zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka još uvijek nije odlučeno, ali je Institucija ombdusmana donijela važnu preporuku na koju bi se građani mogli pozivati ubuduće u slučaju da im se budu uskraćivale informacije od javnog interesa. Ombudsman je preporukom naglasio da inspektori trebaju primjenjivati svoja ovlašćenja prilikom inspekcijskog nadzora koji se odnose na primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama. Još su konstatovali kako je odluka o zahtjevu za pristup informacijama nesporno upravni akt i da Zakon o slobodi pristupa informacijama jeste poseban upravni postupak i potpada pod kontrolu Upravne inspekcije koja je dužna vršiti nadzor.

TI BIH je zbog nedostavljanja ovih informacija pokrenuo i tužbu protiv Ministarstva pred Okružnim sudom u Banjaluci, ali zbog sporosti sudskog odlučivanja u ovakvim slučajevima koje u prosjeku traje oko dvije godine, reakcija inspekcije mogla bi značajno ubrzati dostavljanje ovih podataka.

Informacije o dodijeljenim grantovima udruženjima i fondacijama TI BIH je tražio od svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, a Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS je najveći davalac ovih grantova koji je odbio dostaviti podatke.

Sve podatke koje je TI BiH dobio objavljeni su u bazi nvo.transparentno.ba a njihovim poređenjem utvrđeno je da se brojni javni funkcioneri istovremeno nalaze na čelu udruženja koja dobijaju sredstva iz budžeta. TI BiH je do sada identifikovao 47 takvih funkcionera u BiH, a dio njih potencijalno se nalazi u sukobu interesa. Pored toga, podaci TI BiH pokazuju da je u posljednja dva izborna ciklusa preko 800 kandidata bilo na čelu udruženja koja su dobijala javna sredstva.

Oznake:
Podijeli članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *