MHE VOLUJAK Projekt Čovićeva zeta i supruga međugorske vidjelice mogao bi zaustaviti jedan bjelonogi rak

Autor: Direkt Aktuelno Društvo
9 minuta čitanja

Mala hidroelektrana na Volujaku, projekt u koji je uključen zet Dragana Čovića i suprug međugorske vidjelice projekt je nedopustiv s više stajališta. Tijek i kanjon rijeke Volujak stanište su bjelonogog raka, koji se nalazi na IUCN-ovoj crvenoj listi ugroženih vrsta, što će značiti da je to jedna od zadnjih svjetskih lokacija gdje se isti može naći. Samo to je dovoljno da se spriječi bilo kakvo djelovanje i gradnja na ovom terenu. 

Piše: K. Perić/Hercegovina.info

Bjelonogi rak živi samo u čistoj vodi

“Tijek i kanjon rijeke Volujak predložen je za stanište od posebnog značaja za konzervaciju pod šifrom BA0000008 ‘Rama’ kako se i navodi na str. 10. na Listi kandidata za tzv. Smaragdnu mrežu područja od iznimne biološke i ekološke važnosti, a koju je BiH, sada i kao kandidat za EU, dužna očuvati i poštovati, uz to prateći niz usvojenih konvencija na koje se odavno obavezala da poštuje i koje imaju primat nad primjenom u BiH poput Bernske konvencije odnosno Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine – Međunarodni ugovori, broj 8/08) i Aarhuska konvencija (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine – Međunarodni ugovori, broj 8/08). Izgradnjom mHE ‘Volujak’ ova rijeka će izgubiti svoj biološki i ekološki značaj pa time neće moći biti dio Smaragdne mreže, te time BiH neće ispoštovati svoje obaveze po Bernskoj konvenciji i biti će u prekršaju odnosno u nepoštovanju iste, jer predložene lokacije Smaragdne mreže nije adekvatno očuvala, odnosno zaštitila. Jedan od primjera je svakako i bjelonogi rak, koji inače obitava samo u čistoj vodi i najbolji je pokazatelj da se radi o iznimno očuvanom vodotoku. Prema javno dostupnim podacima, ima dokaza da upravo bjelonogi rak živi u rijeci Volujak. Inače, bjelonogi rak (lat. Austropotamobius pallipes) je vrsta raka iz porodice Astacidal i nalazi se na IUCN-ovoj crvenoj listi ugroženih biljnih i životinjskih vrsta (IUCN Red List).Izgradnjom mHE “Volujak” bilo bi uništeno prirodno stanište ove vrste, i mnogih drugih ugroženih vrsta”, kaže nam koordinatorica Aarhus Centra u BiH Emina Veljović.

Udruga građana Hereditas, koja kreće u borbu protiv MHE Volujak se, kako ističe, obratila Udruženju “Resursni Aarhus centar u BiH” sa molbom za pravnu pomoć u ovom slučaj. “Kako smo Udruženje koje pruža besplatnu pravnu pomoć svim građanima/kama u oblasti zaštite okoliša, i ovom Udruženju smo ukazali traženu pomoć u vezi slučaja MHE ‘Volujak’, pojašnjava Veljović.

Ujedno, Aarhus centar u BiH je tražio od Općine Prozor-Rama da poništi koncesiju danu tvrtki MM Energi, gdje je jedan od vlasnika zet Dragana Čovića.

S tim u vezi Aarhus centar je jedinici lokalne samouprave poslao zahtjev za raskidanje koncesijskog ugovora za MHE Volujak, ili oduzimanje koncesije za MHE Volujak, u kojem ih potiču da isto naprave. Naime, županijski Zakon o koncesijama dopušta oduzimanje koncesije ako koncesionar ne obavlja koncesijsku dužnost duže od godinu dana, kao i ako se obavljanjem koncesijske djelatnosti ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi. Također, ako koncesionar nije u roku započeo i završio radove, te ako se vršenjem djelatnosti dovodi u opasnost životna sredina ili zakonom zaštićena područja i objekti.

“Obzirom da koncesionar MM Energi d.o.o, a ranije i MIP d.o.o. nije u roku započeo ni dovršio radove koje je trebao uraditi prema koncesijskom ugovoru, a uz to, postoji veliki otpor mještana i šire javnosti, smatramo da Općina Prozor-Rama ima zakonska opravdanja da se oduzme koncesijska djelatnost”, navode u dopisu Općini iz Aarhusa.

Općina čeka poteze drugih

Pravna pak služba Općine Prozor-Rama smatra da je mudrije čekati.

“Općina Prozor – Rama sa poduzećem MM Energi ima zaključen Ugovor o koncesiji dana 5.9.2012. U Ugovoru postoje predviđeni načini i razlozi za raskid ugovora, a do sada nismo definirali postojanje razloga za raskid. U svemu se moramo voditi zakonskim propisima, kako ne bi došlo do razloga za traženje odštete u slučaju jednostranog raskida ugovora, te će se eventualni raskid ugovora sa koncesionarom MM Energi, ili drugim koncesionarima, pokrenuti tek kad budemo potpuno sigurni u ispravnosti tog postupka”, navode iz Općine Prozor-Rama upitani hoće li Općina Prozor-Rama ukinuti koncesiju danu poduzeću MM Energi, gdje je jedan od vlasnika zet Dragana Čovića i ako neće zašto neće.

Potvrđuju da je Aarhus Centar u BiH tražio od Općine da poništi koncesiju.

“Udruženje Aarhus centar Sarajevo jeste tražilo raskid predmetnog ugovora ili oduzimanje koncesije za MHE Volujak. U zahtjevu su ukazivali na mogućnosti raskida Ugovora i dali nekoliko primjera iz prakse koji mogu poslužiti pri eventualnom raskidu predmetnog ugovora. Odgovorili smo Aarhus centru i ukazali na naš stav da ne možemo uraditi ništa što bi moglo dovesti do štetnih posljedica po Općinu Prozor – Rama. Napominjemo da se u postupcima koji su otpočeli od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma u cilju dobivanja okolišne dozvole, predviđa sudjelovanje javnosti, te će to biti prilika za iznošenje stavova svih zainteresiranih, a zakonska načela i stavovi lokalnog stanovništva će za ovu Općinu biti osnova za naše daljnje postupanje”, istaknuli su. Upitani što će poduzeti po ovom pitanju kažu da će “pratiti izvršavanje ugovornih obveza, a posebno će uvažavati mišljenje stanovnika oko ovog i drugih projekata, te postupati u skladu sa tim mišljenjima”.

Iz Aarhusa i podsjećaju da je mišljenje naroda prioritetno.

“Općina Prozor-Rama ima obavezu da sagleda širi interes, kako i stoji i u samom Zakonu o koncesijama HNŽ. U tom smislu, ako se koncesionar u razdoblju nakon potpisivanja koncesionog ugovora pokaže nepouzdanim ili ako ne izvršava obaveze po istom, onda koncesor ima pravo da zaštiti svoj interes, naročito ako šira javnost to i traži od koncesora, jer na koncu koncesor predstavlja narod, tj. radi u službi naroda”, poručuje Veljović.

Stigla zelena ministrica

Federalno Ministarstvo okoliša i turizma u ožujku ove godine dostavilo je jedinici lokalne samouprave studiju utjecaja MHE Volujak na okoliš, koja je identična studiji koju su slali 2019. godine. Već 2019. godine Općina Prozor-Rama se očitovala te iznijela primjedbe i sugestije naglašavajući potrebu da se studijom obuhvate i problematika postojećih ribljih vrsta i općenito postojeće flore i faune na lokalitetu na kojemu je predviđena gradnja minihidroelektrane.

O svemu smo upit poslali i nadležnoj federalnoj ministrici Nasihi Pozder, koja je izbornu kampanju vodila, uz ostalo, i na zelenom aktivizmu, i obrani domaćih rijeka od MHE. Odgovor očekujemo. U međuvremenu projekt u kojem je jedan od aktera zet Dragana Čovića, mogao bi zaustaviti – rak, odnosno na Volujaku bi se mogla ponoviti priča s Neretvice.

O važnosti očuvanja bjelonogog raka ondje gdje ga još ima, a što je rijetkost, budući da druge zemlje ulažu ogromna sredstva da ga vrate ondje gdje je nekad bio, govori i primjer Neretvice. Tamo je Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) naručila dopunsku studiju uticaja na okoliš kako bi preispitala svoju odluku o dodjeli kreditnih sredstava Elektroprivredi za izgradnju planiranih 15 malih hidroelektrana. EBRD je angažirala britansku tvrtku na ovim poslovima i, nakon analize njihove studije, kategorički odbacila bilo kakvu mogućnost kreditiranja uništavanja Neretvice i njenog čudesnog biodiverziteta, čime je Elektroprivreda ostala bez planiranih sredstava iz povoljnog kredita.

Podsjetimo, projekt MHE Volujak trebao je, po nalogu Dragana Čovića biti prodan Elektroprivredi HZ HB, koja ga je i vještačila i tražila pravna mišljenja. Kupoprodaja se na koncu nije dogodila.

Podijeli članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *