Inspektorka o nelegalno izgrađenom vodovodu: Niko me nije obavijestio!

Autor: Direkt Aktuelno Društvo
5 minuta čitanja

Iako je vodovod na Vlahinji potpuno protivzakonito napravljen i plaćen sa 66.000 maraka iz opštinskog budžeta, urbanističko-građevinska inspektorka u Opštini Bileća, Snežana Tomanović, smatra da nije bila nadležna za sprečavanje njegove nelegalne izgradnje. U svom odgovoru za “Direkt”, Tomanović kaže da je “niko nije obavijestio o izvođenju spornih radova”. U praksi se, međutim, ne dešava često da se neko ko nelegalno gradi sam prijavi inspekciji, pa je jedan od zadataka inspektora da vrijeme provode na terenu kako bi utvrdili da se svaka gradnja odvija po zakonu. 

Piše: Jelena Denda Borjan

“S obzirom na to da od nadležnog organa za građenje Opštine Bileća nisam bila obaviještena o izvođenju radova, niti bilo kog drugog organa za građenje RS, na vodovodu prema Vlahinji, ni uvođenju izvođača u posao, nisam bila upoznata o kakvim se radovima radi. Radovi su izvođeni van gradske zone, a jedan dio pomenutog vodovoda na teritoriji Crne Gore. Samim tim, i da sam bila upoznata o izvođenju radova, ne bih imala nadležnost nad radovima, s obzirom na to da se radi o vodovodu koji se izgradio na teritoriji dvije države, gdje je riječ o međugraničnoj saradnji”, kazala je Tomanović u svom odgovoru za “Direkt”.

Njen odgovor sporan je sa još nekoliko stanovišta. Kao prvo, bazen nelegalnog vodovoda, kao i njegov priključak na vodovodnu mrežu, nalaze se na teritoriji Opštine Bileća. Dakle, u nadležnosti su lokalne inspekcije.

Kao drugo, prema saznanjima našeg portala, Opštinska uprava ne posjeduje pisanu saglasnost iz Sarajeva i Podgorice u vezi sa izgradnjom ovog vodovoda, odnosno ne postoji nijedan dokument koji dokazuje da je u pitanju međudržavna saradnja.

Osim toga, inspektorka nije mogla ni dobiti obaviještenje o gradnji od organa nadležnog za građenje u Opštini Bileća, jer je vodovod izgrađen bez građevinske dozvole.

Teža povreda radne dužnosti

Nedjelovanjem u slučaju nelegalne izgradnje vodovoda na Vlahinji, Tomanović je izvršila težu povredu radnih dužnosti za koju su, prema Zakonu o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave RS, predviđene različite disciplinske mjere i to:

1) novčana kazna od 20% do 30% neto plate za puno radno vrijeme, isplaćene za mjesec u kojem je novčana kazna izrečena, u trajanju od tri mjeseca, sa zabranom napredovanja u službi u trajanju od godinu dana do četiri godine, zavisno od izrečene novčane kazne ili

2) premještaj na radno mjesto niže kategorije i zvanja u okviru iste stručne spreme ili

3) prestanak radnog odnosa.

Za nadzor nad radom inspektora zadužen je inspektorat.

Bez odgovora o preduzetim mjerama

Takođe, prema Zakonu o inspekcijama RS, inspektor je obavezan da bez odlaganja postupi po predstavkama fizičkih lica, privrednih društava, preduzetnika, javnih preduzeća, ustanova, agencija, udruženja i drugih pravnih lica koje se odnose na povredu propisa iz njegove nadležnosti, te da izvrši inspekcijski nadzor, a o utvrđenom činjeničnom stanju i preduzetim mjerama, pisanim putem, obavijesti podnosioca predstavke u roku od 30 dana od dana prijema predstavke. 

Iako je u našem dopisu obavijestili da je vodovod izgrađen nelegalno, Tomanović nas nije obavijestila koje mjere je preduzela u ovom slučaju.

Tomanović je, takođe, po zakonu dužna da odmah prijavi nadležnom javnom tužilaštvu krivično djelo za koje sazna u toku inspekcijskog nadzora.

Podsjećamo, “Direkt” je nedavno objavio da je bivši načelnik Opštine Bileća Miljan Aleksić bez plana, građevinske dozvole i plana javnih nabavki, a pod plaštom projekta prekogranične saradnje sa Opštinom Nikšić, dao je skoro 66.000 maraka iz opštinskog budžeta kako bi doveo vodu pred svoju kuću u selu Vlahinja. Novac građana za izgradnju vodovoda dat je protivzakonito, a jedan njegov dio dobila je i porodična firma tadašnjeg načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Radenka Popare koji je morao znati da se gradnja odvija nelegalno.

Podijeli članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *