Državna agencija bez jasnog odgovora o legalnosti rada visoke škole u Trebinju

Autor: Direkt Aktuelno Društvo
5 minuta čitanja

Iz neformalne grupe građana “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” su željeli da znaju kako je moguće da visokoškolska ustanova iz Trebinja, koja je do sada podijelila više od 400 diploma, ni za 15 godina rada nije obezbijedila akreditaciju, piše portal Antikorupcija.

“Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u BiH, nema propisane nadležnosti u pogledu ocjenjivanja zakonitosti rada i izdavanja akademskih stepena i diploma, kao ni sa priznavanjem, odnosno ocjenom validnosti diploma izdatih od strane visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihov status u pogledu akreditacije.”

Ovako su iz HEA BiH odgovorili neformalnoj grupi studenata “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” na njihov upit o legalnosti rada Visoke škole za hotelijerstvo i turizam Trebinje. Naime, ne mali broj kadrova u vlasti lokalnih zajednica Istočne Hercegovine, pa i onih u javnim ustanovama, organizacijama i institucijama, u svojoj biografiji se hvali da su diplomirali na ovoj visokoškolskoj ustanovi, koja još uvijek nije akreditovana. Ne nalazi se u državnom registru visokoškolskih ustanova u BiH, odnosno kod Agencije za razvoj visokog obrazovanje i osiguranje kvaliteta u BiH, kao ni u registru Agencije za visoko obrazovanje RS, iako je osnovana još 2007. godine.

Iz Grupe su željeli da znaju kako je moguće da ustanova iz Trebinja i pored više od 400 studenata koji su u njoj stekli diplome “Diplomirani menadžer turizma i hotelijerstva” i “Diplomirani ekonomista turizma” ni za 15 godina rada nije obezbijedila akreditaciju.

Iz HEA su, u svom odgovoru, pojasnili da se u BiH provode dva odvojena procesa, proces licenciranja i proces akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Da se proces licenciranja provodi u skladu sa minimalnim standardima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, propisanim na nivou nadležnih obrazovnih vlasti, odnosno ministarstava obrazovanja na nivou RS i kantona u Federaciji BiH   i Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH.

“Kao konačan ishod navedenog procesa nadležna obrazovna vlast visokoškolskoj ustanovi izdaje licencu, odnosno rješenje kojim se odobrava rad i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Dalje, licenca predstavlja polaznu osnovu za podnošenje zahtjeva prema nadležnom obrazovnom organu u cilju pokretanja postupka institucionalne akreditacije za one visokoškolske ustanove koje su izvele jednu generaciju studenata. Iz navedenog proizilazi da visokoškolske ustanove prije upisa u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH mogu izdavati diplome u skladu sa dozvolom za rad i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja izdatom od strane nadležnog obrazovnog organa. Proces akreditacije visokoškolskih ustanova u BiH je složen proces koji se provodi u više koraka u kojem učesnici, visokoškolska ustanova, nadležna obrazovna vlast, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i Komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, imaju podijeljene obaveze i odgovomosti u skladu sa Okvimim zakonom o visokom obrazovanju u BiH i drugim pravnim propisima donesenim na nivou nadležnih obrazovnih vlasti”, navedeno je u odgovoru HEA BiH.

Pojasnili su i da se ocjenom validnosti i priznavanjem diploma stečenih u BiH bave nadležna ministarstva obrazovanja i Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP), te su i za odgovore o legalnosti rada Visoke škole za hotelijerstvo i turizam Trebinje i diploma koje izdaju, Grupu uputili na te nadležne institucije.

“Nismo dobili decidan stav po ovom pitanju od upravne organizacije nadležne za oblast visokog obrazovanja u BiH, iako je HEA BiH prilikom izvršavanja poslova zadužena da poštuje principe zakonitosti, i u dijelu nadležnosti treba da daje ocjene i obavlja reviziju kvaliteta i daje preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova. Činjenica je da trebinjska visokoškolska ustanova nije upisana u njihov registar i da HEA BiH u službenim tumačenjima institucijama i drugim ustanovama, kao i sudovima pred kojima se utvrđuje validnost diploma studenata u spornim slučajevima, jasno zauzima stav da diplome od neakreditovanih ustanova  nisu priznate i da njihovi svršeni studenti ne mogu obavljati javne funkcije i zapošljavati se u javnoj upravi”, reagujući na odgovor HEA BiH izjavio je Goran Ristić iz grupe “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”.

Podijeli članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *