Bahatost i u Ministarstvu bezbjednosti: Ista osoba ISTOVREMENO VOZI DVA SLUŽBENA VOZILA

Autor: Direkt Aktuelno Ekonomija Politika
6 minuta čitanja
Selmo Cikotić, ministar bezbjednosti BiH (Foto: Srna)

Ministarstvo bezbjednosti BiH isplaćivalo je naknade za odvojeni život pojedincima, iako su oni svo to vrijeme boravili u svojim porodičnim kućama/stanovima i nisu imali pravo na navedene naknade, piše Srpska.info.

Selmo Cikotić, ministar bezbjednosti BiH (Foto: Srna)

Ovo su samo neke od nepravilnosti koje su otkrili revizori u Ministarstvu bezbjednosti BiH, na čijem se čelu nalazi ministar Selmo Cikotić.

Uprkos tome što je Kancelarija za reviziju institucija BiH dala ovom Ministarstvu pozitivno mišljenje za sve komponente finansijske revizije, revizori su utvrdili i niz nepravilnosti.

Konstatovano je tako kako naknada za odvojeni život u pojedinim slučajevima nije obračunata u skladu s važećim propisima, odnosno Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje.

Naime, revizijom uzorka putnih naloga za službena vozila i isplatnih listi naknade za odvojeni život konstatovano je da je u određenim slučajevima korisnik prava na naknadu boravio u mjestu prebivališta dok mu je istovremeno isplaćena naknada za odvojeni život u punom iznosu.

– Dakle, prilikom obračuna i isplate naknade za odvojeni život ista nije umanjena razmjerno broju dana provedenih u mjestu prebivališta – navode revizori.

Revizori ističu da je na bruto plate i naknade prošle godine za 179 zaposlenih u ovom Ministarstvu potrošeno 4,9 miliona KM, što je više za 210.097 KM u odnosu na prethodnu godinu.

Utvrđeno je da je ovo Ministarstvo prošle godine samo na putne troškove potrošilo  207.882 KM od čega se 54.575 KM odnosi na službena putovanja u zemlji, a 153.307 KM na službena putovanja u inostranstvo.

Provedenim postupcima revizije ustanovljene su određene slabosti u funkcionisanju unutrašnjih kontrola. Naime, kod određenog broja putnih naloga uočene su neusuglašenosti između odluka o upućivanju na službeno putovanje i putnih naloga. Neusuglašenost se odnosi na to da je u odlukama navedeno da određeni troškovi padaju na teret organizatora, dok je na obračunu putnog naloga vidljivo da ti troškovi padaju na teret Ministarstva i obratno.

– U pojedinim odlukama je navedeno kako će se koristiti određeno prevozno sredstvo, ali iz putnih naloga je vidljivo da je korišteno neko drugo prevozno sredstvo i slično. Takođe, u jednom slučaju je uočeno kako troškovi smještaja nisu realizovani prema kategoriji hotelskog smeštaja u odnosu na status zaposlenog –  napominje se u revizorskom izveštaju.

Ističe se da su nepravilnosti uočene i kod naknada za prevoz. Iz revidiranog uzorka vidljivo je kako na zahtjevima za regulisanje prava na prevoz nije prikazana najkraća saobraćajna putna komunikacija za utvrđivanje udaljenosti od mjesta prebivališta do mjesta rada.

Ministarstvo nije provjeravalo relaciju navedenih u zahtjevima te su naknade obračunavane i isplaćivane u iznosima većim od pripadajućih. U pojedinim slučajevima primjećen je izostanak ovjerene izjave o prevozu propisane odlukom Savjeta ministara BiH koja reguliše pravo na ostvarivanje ove naknade.

Revizori napominju da je bilo neregularnosti i kod korištenja službenih vozila jer ne postoji pouzdana evidencija o tome zašto se vozilo koristilo i ko ga je koristio.

Naime, tokom revizije na testiranom uzorku naloga ustanovljeno je da se kod pojedinih naloga pod “loko” vožnjom upisuju pređene relacije i do 200 kilometara bez obrazloženja za nastanak istih.

– Takođe, kod pojedinih naloga smo ustanovili da se određene relacije kretanja ne podudaraju s relacijama u izvještaju o korištenju TAG uređaja – navode revizori. Napominju da iz nekih naloga proizilazi da ista osoba istovremeno upravlja s dva različita vozila, kao i da pređeni put ne odgovara relaciji kretanja.

– Zbog navedenih nedostataka, evidencije Ministarstva o korištenju službenih vozila ne mogu u svim slučajevima potkrijepiti namjensko korištenje službenih vozila – navode revizori.

Dodaje se i da ovo Ministarstvo nije ispoštovalo većinu preporuka ni iz revizorskog izveštaja iz 2020. godine. Od 13 preporuka iz tog izvještaja Ministarstvo nije realizovalo čak osam.

UGOVOR O DJELU

Izdaci po osnovu ugovora o djelu u 2021. godini su iznosili 244.359 KM, a Ministarstvo je angažovalo najmanje deset osoba putem ugovora o djelu za poslove koji su većim dijelom vezani za postupke azila, rad u azilantskom centru i slično. Ništa to ne bi bilo sporno da u okviru Ministarstva već ne postoji Sektor za azil s ukupno 18 zaposlenih. Angažovanje na ovim, kao i ostalim poslovima za koje su zaključivani ugovori o djelu je uglavnom obavljano u kontinuitetu tokom cijele godine, bez transparentnih procedura angažovanja. – Smatramo kako ovakvo kontinuirano angažovanje nema karakter ugovora o djelu za koji se u pravilu isplaćuje jednokratna naknada – stoji u izvještaju.

Podijeli članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *