Bahati načelnik Geodetske uprave Trebinje odbija sprovoditi sudske presude

Autor: Direkt Aktuelno Društvo
9 minuta čitanja

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove – Područna jedinica Trebinje na čelu sa direktorom Borkom Ćorlukom, već deset mjeseci odbija da izvrši odluke sudova iz Republike Srpske, kao i rješenje drugostepenog organa, čime grubo zlouprotrebljava položaj i čini krivično djelo.

Piše:  Skener.info

Poslovni prostor u kojem se nalazi Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) RS u Trebinju već godinama je predmet raznih sporova i mahinacija. Danas je sporni poslovni prostor, kupljen od privatnog lica Srđana Šućura, uknjižen na Fond zdravstvenog osiguranja RS, iako za to nema osnova.

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove – Područna jedinica Trebinje upisala je pravo vlasništva FZO u Knjigu uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, na poslovnom prostoru u Trebinju, ul. Kralja Petra I Oslobodioca br.55, označen kao PR-2 u prizemlju, u površini od 516,20 m 2 i Ostava PD-1 u podrumu, u površini od 39,72 m2, izgrađenom na k.č. br.1342 K.O. Trebinje, i već deset mjeseci odbija da postupi po drugostepenom rješenju Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove da rješenje o knjiženju pomenutog prostora vrati na ponovno odlučivanje.

Kompanija „Plants Global Inc BiH“ doo Zvornik, koja je izgradila zgradu u kojoj se pomenuti prostor nalazi, 27.02.2020. godine uputila je zahtjev RUGIPP PJ Trebinje, kojim su tražili upis prava vlasništva u korist pomenute kompanije, a na osnovu presude Osnovnog suda u Banjoj Luci broj: 71 0 P 280911 18 P od 25.01.2019. godine koja je pravnosnažna od 20.12.2019. godine i izvršna od 26.02.2020. godine, a kojom se raskida kupoprodajni ugovor između „Plants Global Inc BiH“ i Srđana Šućura, čime je i ugovor između FZO i Srđana Šućura nevažeći.

Činjenica da je ugovor između Fonda zdravstvenog osiguranja RS i Srđana Šućura nevažeći, potvrđena je i presudom Okružnog suda u Banjoj Luci broj: 71 0 P 268088 19 Gž od 25.6.2020.

Ni to, kao ni brojne pisane urgencije koje je „Plants Global Inc BiH“ uputio i direktoru PJ Trebinje RUGIPP Borku Ćorluki, kao i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka nisu natjerale Ćorluku i PJ Trebinje da postupi po zakonu i donese novu odluku o knjiženju spornog poslovnog prostora.

Slavko Zekić, direktor „Plants Global Inc BiH“ doo Zvornik, u izjavi za naš portal kaže da je ta kompanija sagradila zgradu u kojoj se nalazi sporni poslovni prostor i da je 2015. godine potpisala kupoprodajni ugovor za taj poslovni prostor sa Srđanom Šućurom.

-Mi smo sa Srđanom Šućurom potpisali kupoprodajni ugovor za poslovni prostor u zgradi „Agrokop“ u centru Trebinja, koji je nakon toga odlučio da taj prostor preproda Fondu za zdravstvenog osiguranje RS – kaže Zekić i dodaje da je, na zahtjev Šućura, dozvoljeno da se prostor uknjiži na njega kako bi mogao prodati prostor FZO, ali uz uslov da u kupoprodajnom ugovoru bude navedeno da će Fond Šućuru platiti tek kada on uplati novac „Plants Global Inc BiH“.

Zekić kaže da je Šućur notarki Sladi Ivelić dostavio falsifikovanu potvrdu na kojoj je pisalo da je novac isplatio kompaniji „Plants Global Inc BiH“, na osnovu čega je ugovor između Fonda i Srđana Šućura aktivira.

-Mi smo zbog toga pokrenuli postupak pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci da se kupoprodajni ugovor između „Plants Global Inc BiH“ i Srđana Šućura raskine, a sud je 25.1.2019. godine donio presudu po kojoj se kupoprodajni ugovor raskida, a Srđan Šućur se obavezuje da pravo vlasništva vrati na stanje kakvo je bilo prije potpisivanja ugovora – ističe Zekić.

Istovremeno, Fond za zdravstveno osiguranje RS je odbio da isplati novac Šućuru, ali je drugom presudom koju je donio Okružni sud u Banjoj Luci Fondu naloženo da Šućuru isplati 1.755.238 KM, 1.247.510 KM na osnovu ugovora i 480.728 KM na osnovu zateznih kamata.

Na osnovu te presude, Fond zdravstvenog osiguranja RS je 4.2.2020. godine kod RUGIPP PJ Trebinje podnio zahtjev za upis prava vlasništva nad spornim poslovnim prostorom, a 19.2. iste godine, tom zahtjevu je udovoljeno i FZO RS je upisan u Knjigu uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža.

-Mi smo 30.3.2020. godine uputili žalbu na to rješenje Republičkoj upravi za geodetska i pravne poslove Banja Luka – kaže Slavko Zekić i nastavlja:

-RUGIPP Banja Luka je, kao drugostepeni organ, poništio odluku RUGIPP PJ Trebinje i vratio postupak na ponovno odlučivanje.

Slavko Zekić kaže  da je takvo postupanje RUGIPP – Područna jedinica Trebinje nezakonito i istovremeno sadrži elemente krivičnog djela Neizvršenje sudske odluke iz člana 341. stav 1, a u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, jer ne poštuju pravosnažnu odluku Osnovnog suda u Banjaluci.

-Takođe, odredbom člana 227. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, koji se u ovom predmetu primjenjuje u smislu člana 7. Zakona o premjeru i katastru RS, propisano je da ako drugostepeni organ nađe da će nedostatke prvostepenog postupka brže i ekonomičnije otkloniti prvostepeni organ, on će svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i vratiti predmet prvostepenom organu na ponovni postupak. U tom slučaju drugostepeni organ je dužan svojim rješenjem da ukaže prvostepenom organu u kom pogledu treba upotpuniti postupak, a prvostepeni organ je dužan u svemu da postupi po drugostepenom rješenju i da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema predmeta, donese novo rješenje – objašnjava Zekić.

On je dodao da je odredbom člana 341. Zakona o krivičnom postupku /Neizvršenje sudske odluke/ za službeno ili odgovorno lice koje svjesno ne postupi po pravnosnažnoj sudskoj odluci propisana novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine.

– Pozivamo RUGIPP – Područna jedinica Trebinje da postupi po zakonu i izvrši sudsku odluku, te da po zahtjevu „Plants Global Inc BiH“ doo Zvornik donese novo rješenje o upisu prava vlasništva na predmetnoj nepokretnosi u korist podnosioca zahtjeva – ističe Zekić.

Početkom ovog mjeseca „Plants Global Inc BiH“ doo Zvornik, kod Okružnog privrednog suda u Trebinju, podnio je tužbu protiv Fonda zdravstvenog osiguranja RS radi naplate duga.

Fond zdravstvenog osiguranja RS i dalje koristi poslovni prostor, za koji je utvrđeno da nije u njihovom vlasništvu bez plaćanja naknade. Zbog toga smo protiv njih kod Okružnog privrednog suda podnijeli tužbu radi naplate duga za korištenje poslovnog prostora, a u kojoj zahtjevamo da FZO RS isplati iznos od 458.634,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom za svaki mjesec od 01.08.2016. godine na iznos od 8.338,80 KM mjesečno, do 30. u mjesecu, za prethodni mjesec, do konačne isplate, kao i troškove parničnog postupka, sa zakonskom zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe pa do isplate, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja – poručuje Zekić.

Borko Ćorluka, direktor RUGIPP – Područna jedinica Trebinje, za naš portal je kratko rekao da nema nikakav komentar i da se za sva pitanja obratimo Republičkoj upravi za geodetske i pravne poslove Banja Luka. Komentar RUGIPP Banja Luka nismo uspjeli dobiti, pošto nisu odgovarali na naše višestruke upite i telefonske pozive.

Podijeli članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *