Advokat Marka Dućića trebinjskoj policiji: Zašto ne prikažete cijeli događaj?

Autor: Direkt Aktuelno Crna hronika
13 minuta čitanja
Marko Dučić i Zoran Ignjatić

Nakon što je Policijska uprava Trebinje juče medijima ustupila video snimke koji bi trebalo da dokazuju da je Trebinjac Marko Dučić lagao o postupanju policijskih službenika prema njemu kada su ga lišili slobode na Vaskrs, saopštenjem se oglasio Dučićev advokat Zoran Ignjatić. Ignjatić tvrdi da ovakvim postupkom Policijska uprava Trebinje još jednom pokušava da opravda nezakonitu primjenu sile prema Dučiću.

Marko Dučić i Zoran Ignjatić

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

Povodom reakcija iz Policijske uprave Trebinje, a u vezi poznatog događaja iz noći Vaskrsa ove godine, kada je brutalno pretučen naš sugrađanin Marko Dučić od strane pripadnika Policijske uprave Trebinje – Jedinica za žandarmeriju, ovim putem se u svojstvu ovlašćenog punomoćnika obraćam javnosti i stvarno se iskreno nadam da više neće biti potrebe da se moj klijent i ja oglašavamo, te da ćemo nadležnim organima prepustiti da na nezavisan i nepristrasan način utvrđuju sve činjenice i okolnosti nastanka i odvijanja predmetnog događaja.

Naime, juče su predstavnicima medija ustupljeni video sadržaji od strane Policijske uprave Trebinje, a kojima se još jednom pokušava opravdati nezakonita primjena sile prema našem sugrađaninu Marku Dučiću, te koji snimci apsolutno ni na jedan način ne prezentuju javnosti svu brutalnost i bahatost pripadnika policije koji su nanijeli teške tjelesne povrede oštećenom Dučiću i koji video sadržaji ne demantuju niti jedan navod koji su oštećeni i njegov punomoćnik iznijeli na pres konferenciji dana 15.05.2021. godine.

Zaista sam kao lice koje se prefesionalno bavi advokatskom djelatnošću očekivao da će se nadležni policijski organi oglasiti na način da će javnost upoznati kako će istražiti sve okolnosti slučaja u vezi kritičnog događaja, te kako će odgovorna lica sankcionisati za divljačko prebijanje oštećenog Dučića.

Međutim, kada se iz Policijske uprave Trebinje oglašavaju na ovakav način, te kada pokušavaju da opravdaju protivpravnu primjenu sile i nanošenje teških tjelesnih povreda oštećenom Dučiću, jednostavno smo prinuđeni da još jednom javnost upoznamo o kojoj dozi neprefesionalnosti i nezakonitog rada se radi u konkretnoj stvari.

Video sadržaji koji su ustupljeni predstavnicima medija samo idu u korist oštećenom Dučiću i ne otkrivaju niti razjašnjavaju kompletan događaj, niti opravdavaju protivpravnu i nesrazmjernu upotrebu sile koja je primijenjena od strane policijskih službenika.

Sadržaj prvog video snimka apsolutno ne otkriva ništa, već upravo pokazuje da oštećeni Dučić niti „bježi“ pripadnicima policije, niti snimak otkriva da li ga ovi na zakonom propisan način zaustavljaju, nego se vidi da oštećeni prolazi kroz zeleno svjetlo na semaforu, sa uredno uključenim desnim signalnim znakom na svom vozilu, a nakon toga sa uključenim rotacionim svjetlima se pojavljuje policijsko vozilo.

Postavlja se pitanje zbog čega iz Policijske uprave Trebinje, kada se već sa njihove strane potpuno ometa istraga koju će da provode nadležni istražni organi, ne pokaže cjelokupan događaj, počev od nepropisnog zaustavljanja oštećenog kod Кatoličke crkve, pa sve do mučkog prebijanja oštećenog, primjenu sile nakon što su mu stavljene policijske „lisice“ na ruke, pa sve do privođenja u Policijsku upravu Trebinje?

Zbog čega policija javnosti prikazuje samo dijelove kompletnog kritičnog događaja, mada i ovakav video sadržaj samo može da još više uznemiri javnost i dodatno podgrije atmosferu, koja je ionako vrlo uznemirena zbog brutalnosti i kabadahijskog odnosa pripadnika policije prema oštećenom?

Nadležni istražni organi su u skladu sa univerzalnim pravnim principima „in peius“ i „in favorem“ dužni da sa jednakom pažnjom ispituju sve činjenice i okolnosti koje idu na teret, ali i u korist lica koja su osumnjičena za izvršenje krivičnih djela, a u konkretnom primjeru je vrlo jasno da autori ovakvih bespredmetnih obavještenja ne rade prefesionalno svoj posao i pokušavaju da zataškaju ovaj događaj, kako bi se izvršila zamjena teza, te pokušavaju da „žrtvu“ pretvore u „dželata“ i obratno, „dželate“ u „žrtve“.

Autorima ovakvih sramnih sadržaja poručujem da im neće proći ovakvi pokušaji koji se preduzimaju da bi se prikrilo stvarno činjenično stanje, kao i da će borba za pravdu sa još pojačanim intezitetom biti nastavljena, te da će se nasilnici izvesti pred lice pravde.

Drugi video sadržaj, gdje se „žrtva“ još jednom ismijava i podvodi „ruglu“, govori koliko se u Policijskoj upravi Trebinje neprofesionalno tretira ovaj događaj.

Pa zar je moguće u 21. vijeku da se u Policijskoj upravi Trebinje na ovakav način neovlašćeno vrši snimanje sa privatnog mobilnog telefona i neovlašćeno javnosti ustupa ovakav video sadržaj.

Sada će se javnosti predstaviti odredbe Кrivičnog zakonika Republike Srpske, koji govore u prilog činjenici da su u kritičnoj noći, pored više krivičnih djela preduzetih na štetu oštećenog Dučića, nastavilo sa vršenjem krivičnih djela u prostorijama Policijske uprave Trebinje:

Član 154. КZRS (Neovlašćeno prisluškivanje i tonsko snimanje)

Кo posebnim uređajima neovlašćeno prisluškuje ili tonski snimi razgovor ili izjavu koja mu nije namijenjena, ili omogući nepozvanom licu da se upozna sa razgovorom ili izjavom koja je neovlašćeno prisluškivana ili snimana, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Кaznom iz stav 1. ovog člana kazniće se i ko tonski snimi izjavu koja je njemu namijenjena, bez znanja i odobrenja onoga ko je daje, u namjeri da takvu izjavu zloupotrijebi, ili ko omogući nepozvanom licu da se upozna sa takvom izjavom.

Ako djelo iz stava 1. i 2. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

Član 155. КZRS (Neovlašćeno fotografisanje)

Кo neovlašćeno sačini fotografski, filmski ili drugi snimak nekog lica ili njegovih prostorija bez njegove saglasnosti, povrijeđujući time posebno njegovu privatnost, ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na neki način omogući da se s njim upozna, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Ako djelo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

Neka javnost samo zaključi koliku dozu neprofesionalnosti pokazuju u Policijskoj upravi Trebinje, kada neovlašćene snimke prezentuju javnosti i kada potpuno otvoreno ismijavaju žrtvu krivičnog djela, a da se pri tome niti jednom jedinom rečenicom ne ograde od policijskih službenika koji su na divljački način nanijeli teške tjelesne povrede oštećenom Dučiću.

Pa nisu valjda u Policijskoj upravi Trebinje očekivali da ih oštećeni nakon brutalnog prebijanja „tapše po ramenu“ i da im iz policijske ćelije javno upućuje „aplauze“ što je pretučen i zar stvarno neko prosječno inteligentan može povjerovati u navode policije kako na strani oštećenog postoji doprinos koji opravdava protivpravnu primjenu sile prema njemu?

Ali, kada se javnosti na ovakav neprofesionalan način prikazuje video sadržaj, u Policijskoj upravi Trebinje su trebali da otvore prostoriju u kojoj je boravio oštećeni Dučić, te da se potpuno otvoreno javnosti pokaže u kavim necivilizacijskim uslovima u 21. vijeku borave lica koja su iz nekih razloga lišena slobode.

Dakle, kao što sam kao punomoćnik na pres konferenciji djelimično najavio na koji način će se oglasiti iz Policijske uprave Trebinje, sasvim je očigledno da u ovoj krivičnoj stvari postoji očigledna namjera da se zamjenom teza žrtva krivičnog djela pokaže kao nasilnik i izvršilac krivičnog djela prema službenim licima, što je notorna neistina i što će nadležni pravosudni organi utvrditi, bez postojanja bilo kakve sumnje u tako nešto.

S obzirom da iz Policijske uprave Trebinje potpuno neosnovano i neopravdano ometaju istragu u vezi ovog događaja, te bespotrebno objavljuju neistinita i netačna saopštenja, stvarno se postavlja pitanje da li je moguće da se na ovako niskom nivou „narodna policija“ ophodi prema žrtvi krivičnog djela, te da li je stvarno moguće da se javnosti prikazuju neovlašćeni i inkriminisani video sadržaji, koji su sačinjeni privatnim telefonom, a koji ponižavaju i ismijavaju žrtvu krivičnog djela?

Da se javnost još jednom napomene, oštećeni Dučić Marko posjeduje obiman dokazni materijal koji će se uz krivičnu i disciplinsku prijavu predati nadležnim organima, te napominjemo da nam se u proteklih nekoliko dana javilo više lica koji su sa terasa svojih stambenih objekata posmatrali kompletan događaj i koji su nam predstavili svu brutalnost koju su policajci iskazali prema oštećenom, čak i više od onoga što smo predstavili na pres konferenciji, a koja lica će se u svojstvu svjedoka saslušavati u pokrenutim postupcima.

Dakle, kao što smo najavili, protiv policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske –  Policijska uprava Trebinje će nadležnom tužilaštvu sa obimnim dokaznim materijalom biti podnesena prijava zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 149. stav 3. (Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje), 329. (Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja) i člana 132. Кrivičnog zakonika Republike Srpske (Teška tjelesna povreda).

Takođe, sa naše strane slijedi pokretanje disciplinskog postupka protiv osumnjičenih policijskih službenika kod nadležnog odjeljenja unutrašnje kontrole u okvir MUP-a Republike Srpske, a zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili težu povredu radne dužnosti.

Uz navedene prijave će biti predata dokumentacija sa neovlašćeno snimljenim video sadržajima, te će takođe osumnjičeni policajci biti prijavljeni za izvršenje krivičnih djela iz člana 154. (Neovlašćeno prisluškivanje i tonsko snimanje) i 155. (Neovlašćeno fotografisanje) Кrivičnog zakonika Republike Srpske.

Pravo na fizički i tjelesni integritet, kao i na lično dostojanstvo je ustavom zagarantovano pravo svakog građanina, a nezakonita primjena sile, tjelesno povrijeđivanje i ponižavanje i povrijeđivanje ljudskog dostojanstva je kažnjivo u skladu sa krivičnim zakonodavstvom, pa makar se radilo i o pripadnicima određenih policijskih struktura.

Ovim putem, kao što je rečeno na pres konferenciji dana 15.05.2021. godine, pozdravljam preko 90% časnih i poštenih pripadnika Policijske uprave Trebinje, koji profesionalno i odgovorno ispunjavaju svoje radne obaveze i sa kojima kao advokat imam izuzetnu saradnju u postupcima u kojima se pojavljujem u svojstvu branioca osumnjičenih lica.

Na kraju bih uputio poruku autorima ovakvih besmislenih, sramnih i bespredmetnih saopštenja da prestanu da narušavaju ugled Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i svih odgovornih pripadnika policijskih struktura.

Fotografije koje je Dučić priložio kao dokaz da je pretučen

Trebinjac Marko Dučić nedavno je sazvao konferenciju za medije na kojoj je rekao da su ga pripadnici trebinjske žandarmerije brutalno istukli na Vaskrs, kada se automobilom vraćao kući. Prema njegovim tvrdnjama, policija ga nije zaustavila na adekvatan način da bi mu, nakon što je nastavio da vozi, lupala šakom po automobilu kada je stao na semaforima. Kada su ga zaustavili, tvrdi Dučić, lišili su ga slobode i nanijeli mu povrede udarcima u predjelu očiju i ušiju, a onda mu u policijskoj stanici 12 sati nisu dozvolili da sjedne.

Policijska uprava Trebinje medijima je nakon toga ustupila video snimke koji, ipak, nisu dokaz da Dučić nije pretučen.

 

VIDEO DVA pogledajte klikom na link

Podijeli članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *